Crv 整体锻压 镀铬尖尾棘轮扳手工厂直供

更新:2019-6-24 11:21:29      点击:
 • 品牌:   文工扳手
 • 型号:   棘轮扳手
 • 在线订购
 • 产品介绍

  镀铬尖尾棘轮扳手,棘轮扳手,Crv 整体锻压 镀铬尖尾棘轮扳手工厂直供

  尖尾(柄)棘轮扳手常见规格 尖尾棘轮扳手常见规格,尖尾棘轮扳手常见型号(以MM为单位):

  10×12mm  11×13mm  10×14mm  11×13mm  12×14mm  13×17mm  14×15mm  14×17mm  16×18mm  17×19mm  17×21mm  19×21mm  19×22mm  19×24mm  21×23mm 22×24mm  21×26mm  23×26mm  24×27mm  24×30mm  27×30mm  27×32mm  30×32mm  30×36mm  32×36mm  36×41mm  41×46mm  50×50mm  55×55mm

  尖尾棘轮扳手图表


  更多产品